Hvad sker der egentlig, hvis du bliver syg, dement eller på anden vis ikke kan tage vare på dig selv? Hvem træffer beslutningerne for dig? Det gør Staten (hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt)

Staten bestemmer over dig

Hvis du ikke har oprettet der, der hedder en fremtidsfuldmagt, så vil det ofte være en sagsbehandler hos staten eller kommunen, der bestemmer over dig. Det kan være alle beslutninger, som sagsbehandleren skal træffe på dine vegne. Eksempler på beslutninger, der træffes:

• Køb og salg af bolig
• Aktindsigt hos det offentlige, f.eks. ved fejlbehandling
• Disponering over din formue
• Etc.

Listen over beslutninger, som du træffer hver dag er lang.

Lad familien bestemme i stedet

I september 2017 blev det muligt for dig at oprette det, der hedder en fremtidsfuldmagt. Det er altså en fuldmagt, der træder i kraft ude i fremtiden, hvis der skulle ske dig noget. Fuldmagten kan gives til dem, som du ønsker til at varetage dine interesser for dig.
Mange giver fremtidsfuldmagten til sin ægtefælle eller samlever. Hvis disse ikke kan varetage opgaven, så bliver den givet videre til andre personer. Det kan f.eks. være dine børn eller nære venner.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt oprettes ved at skrive et dokument med titlen fremtidsfuldmagt. Herefter skriver du:
• Hvem der skal være fuldmægtig + hvem der træder ind, hvis fuldmægtig ikke kan.
• Hvad fuldmægtigen skal have bemyndigelse til.

Når du har udfærdiget fuldmagten, så skal den tinglyses på tinglysning.dk. Det er gratis at tinglyse fremtidsfuldmagten, men det kan være lidt kompliceret at gøre.
Efterfølgende skal du en tur til den lokale notar for at skrive fremtidsfuldmagten under. Det koster 300 kr. i retsgebyr.

Det koster normalt et par hundrede kroner at få hjælp til at skrive fremtidsfuldmagten, hvis du benytter dig af onlinetjenesten dokument24.dk.

Hvordan virker den?

Hvis uheldet er ude, og du ikke er i stand til selv at træffe beslutninger, så kan fuldmægtig bede om at få fuldmagten sat i kraft. Dette gøres ved at rette henvendelse til en læge, der skal udfærdige en lægeerklæring med tilsagn om, at du ikke er ved dine fulde fem.

Når lægeerklæringen er udfærdiget, så skal der udfyldes et 6 siders dokument, som fuldmægtig skal sende ind til det offentlige. Det offentlige vil rette henvendelse til dig for at høre om du har indvendinger mod, at fremtidsfuldmagten bliver sat i gang. Hvis du ikke har det, og det offentlige vurderer, at fuldmagtens ikrafttræden er til gavn for dig, så sættes den i gang.

Har du ikke fået den lavet endnu?

Der er ikke flere undskyldninger for et komme igang. Prisen er lav, så det koster dig ikke meget. Opret en fremtidsfuldmagt før end, at det er for sent. Det vil komme dig og din familie til gode på den lange bane, at I ikke skal tænke over dette.

Write A Comment

Pin It